SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`tagen adjektiv upptaget upptagna upp|­tag·en1vars tid är tagen i an­språk admin.en mycket upptagen småbarns­morchefen är upptagen hela nästa veckaäv. betr. ut­rymmeMOTS.antonymledig 1 upptagetsignalplatsen är ty­värr upptagenäv. betr. telefon­linjehan försökte ringa till henne, men det var upptagetupptagen (av ngt/att+V), upptagen (med ngn/ngt/att+V)sedan 1773till fornsv. uptaka i bet. ’ta i bruk’ 2som om­nämns eller redo­visas i visst samman­hang admin.momsen är upptagen på fakturanupptagen (i/på ngt)sedan 1688