SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`tagningsområde substantiv ~t ~n upp·tag·nings|­om·råd·etom­råde som betjänas av viss central institution mil.pedag.samh.skolans upptagningsområdesjuk­husets upptagningsområdesedan 1930