SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`taxera verb ~de ~t upp|­tax·er·aräv. lös förb., setaxera taxera högre än före­gående år el. än vad som mot­svarar deklarations­uppgifter etc. ekon.samh.skatte­myndigheterna upptaxerade villan med 250 000 kr.upptaxera ngn/ngt (med ngt)sedan 1851Subst.:vbid1-379768upptaxerande, vbid2-379768upptaxering