SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`teckna verb ~de ~t upp|­teckn·arbevara genom att över­föra till skriven form särsk. i vetenskapligt el. juridiskt syfte bok.jur.vetenskapl.JFRcohyponymförtecknacohyponymregistrera 1 uppteckna gamla sagoruppteckna folk­visoruppteckna ngt/SATSsedan 1475Stockholms Stads Jordebok 1474–1498fornsv. uptekna Subst.:vbid1-379772upptecknande, uppteckning