SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
up-to-date [aptodej´t] adjektiv, ingen böjning up·to·dateendast predikativt aktuell admin.telefon­listan var inte helt up-to-dateäv.modern långt hår var mest up-to-date på 1960-taletsedan 1906av eng. up-to-date med samma betydelse, eg. ’fram till dags dato’; jfr datum