SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ur- förled 1som är det första i sitt slag eller har att göra med första början av ngt Nollurinvånareurnordiskurpremiärsedan mitten av 1300-talet (i ur­minnes)Konung Magnus Erikssons Landslagfornsv. ur-; av ty. ur- med samma betydelse; samma ord som 1ur 2i mycket hög grad vard.Nollurfånigurtjusiguräckligsedan 1663 (i ordet ur­gammal)