SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ursäktlig [u`rsäkt-äv.ursäk´t-] adjektiv ~t ur|­säkt·ligsom kan ur­säktas om beteende e.d. (inte om person) NollJFRcohyponymförlåtlig hans upp­förande var ursäktligt med tanke på hans ringa åldersedan 1749