SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
utensi´lier substantiv, plur. ut·ens·ili·erupp­sättning småredskap som är av­sedda för visst ända­mål verkt.hans skriv­bord var belamrat med pip­rökarens alla utensiliersedan 1644av lat. utensil´ia ’förnödenheter’