SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`testående adjektiv, ingen böjning ute|­stå·endesom inte har betalats till­baka om lån e.d. admin.ekon.utestående fordringarsedan 1450Stockholms Stads Jordebok 1420–1474fornsv. utestandande