SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`trensning substantiv ~en ~ar ut|­rens·ning·enbrutalt av­lägsnande av person eller före­teelse som inte är önsk­värd från politiskt parti el. annan samman­slutning särsk. vid beskrivning av äldre förh.pol.utrensningsaktionStalins utrensningarutrensning av mindre lämpliga böckerutrensning (av ngn/ngt)sedan 1929Utrensning är i politiska samman­hang egentligen ett miss­visande och över­slätande ord för aktioner som kan med­föra stort lidande, i­bland död. Det kan där­för gynna dem som genom­för så­dana aktioner. Jämför stilruta för etnisk.