SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`tvidga verb ~de ~t ut|­vidg·argöra (om­råde e.d.) större utstr.SYN.synonymexpandera 2 JFRcohyponymvidgacohyponymbredda 1cohyponymutsträcka utvidga bostads­ytanlandet strävade att utvidga sitt territoriumäv. med avs. på gräns för om­rådeutvidga fiske­gränsenäv. mer abstraktgöra mer om­fattande utvidga sin bekantskaps­kretsföre­taget ville utvidga sin verksamhet i landetibl. äv.bli större före­taget vill utvidgautvidga (ngt) (ngnstans)sedan ca 1520Peder Månssons Skrifter på svenskafornsv. utvidhga Subst.:vbid1-384896utvidgande, vbid2-384896utvidgning