SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
valö´r substantiv ~en ~er val·ör·en1an­givet värde på mynt, fri­märke, spel­kort m.m. numism.spel.JFRcohyponym2halt 1cohyponymvärde 3 frimärksvalörmynt av o­lika valöräv. ngt ut­vidgathan tog två medaljer av ädlaste valör vid mästerskapensedan 1632: valor, 1687: valeur, 1701: wallörav fra. valeur med samma betydelse; av lat. val´or ’värde’, till vale´re ’vara värd’; jfr valid, valuta 2grad av ljushet eller ljus­styrka från vitt till svart på grå­skalan el. i förhållande till dess ljushetsgrader färg.konstvet.JFRcohyponymnyans trä­gravyren ut­nyttjar alla valörerom rött blandas med ljus­grått eller mörk­grått, blir mättnaden den­samma men valören o­likaäv. om skiftning av en färg betr. ton, mättnad m.m.ett garn i o­lika gröna valöreräv. bildligt, spec. i fråga om ordbetydelse­nyans el. stil­värde stilvalörordet ”återvinning” har fått en positiv valörspec. äv. mus.tids­värde sedan 1886