SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
va´pen substantiv vapnet, plur. ~, best. plur. vapnen vapn·et1redskap som an­vänds för att döda eller skada människor eller djur i krig, vid annan strid el. vid jakt; mest om special­konstruerade redskap men ngn gång äv. om till­hygge jakt.mil.vapenexportanfallsvapeneldvapenförsvarsvapenjaktvapenmordvapenskjutvapenstickvapentjänstevapenlivs­farliga vapenkemiska och biologiska vapenbära vapenöva sig i vapnens brukpolisen beslag­tog massor av vapen vid razzianden gamla damen värjde sig med paraplyet som vapenäv. om de kropps­delar som djur försvarar sig el. an­faller medhornen är buffelns vapenäv. bildligt, spec. om hjälp­medel för intellektuell kamp e.d.an­vända humorn som vapenupp­lysning är det effektivaste vapnet mot för­domaribl. äv. om personNN, lagets hemliga vapen i finalenlägga ner vapnenge upp väpnad kampregeringen krävde att rebellerna skulle lägga ner vapnen eller lämna landet resa vapengöra sig beredd att an­vända vapengerillan har rest vapen mot regerings­makten med krav på demokrati och frihet för landets ursprungs­befolkning ○ äv. all­männare kämpa emothyres­gästerna reste vapen och försökte få kommunen att ta till­baka rivnings­beslutet (strida med) blanka vapen1(gå i när­strid med) vapen med klinga för hugg eller stötarde rustade sig för kamp och beredde sig på att strida med blanka vapen 2(kämpa på) ett ärligt sättargumenten var sakliga och i debatten stred man med blanka vapen sträcka vapenge sigNN fick sträcka vapen mot ON i den tuffa finalen ta till vapenbörja stridabönderna var beredda att ta till vapen för att få behålla jorden tunga vapenvapen som inte kan bäras av en persont. ex. granatkastare(vara) under vapen(vara) beväpnadvanl. i samband med krigssituationenligt upp­gifter är 17 000 man under vapen i om­rådet sedan 1000-taletrunsten, Sjörup, Skåne (Danmarks Runeindskrifter)runform uabn, fornsv. vapn; gemens. germ. ord av o­visst urspr. 2vanligen i sammansättn. (del av) försvars­gren mil.SYN.synonymvapenslag flygvapensedan 18553(av­bildning av) sköld som är samman­satt efter heraldiska regler för släkt, stad, stat m.m. herald.vapenflaggariksvapenstadsvapenättvapensedan 1430–50Hertig Fredrik av NormandieHastfordska vapnet.Titel på en av Sveriges tidigaste deckarhistorier författad av Aurora Ljungstedt (1870)