SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
varannan [-an`-äv.-an´-] pronomen vartannat var|­ann·anhälften av samtliga en­skilda, tagna i en ordning som bildas genom ut­väljande av en och över­hoppning av nästa t.ex. nummer 1, 3, 5 etc. Nollhon har före­läsningar varannan dagibl. äv. utan tur­ordningnästan varannan svensk bil­förare får någon gång blåsa alkohol­testefter vartannatdet ena efter det an­drahan tömde tre glas vin efter vart­annat om vartannatutan ngn ordningunder våren har det varit blid­väder, regn och frost om vart­annat var och varannanse2var varannan damernassedam 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. hvar annar Varannan har dubbel t-böjning: vartannat. Ofta försvinner den inre t-böjningen (*varannat hus) i talspråk men i skriftspråk bör den vara med. Samma sak gäller halvannan, trots att halvannat faktiskt är lika vanligt som halvtannat. Något annorlunda är det med bl.a. vardera och ingendera (vardera, ingendera förslaget får anses korrekta).