SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
varför [var´-äv.va´r-] adverb var|­för1av vilket skäl i direkt el. indirekt fråga Nollvarför måste du all­tid bråka?jag vet inte varför de all­tid grälarsedan 1430-taletSvenska Medeltids Dikter och Rimfornsv. hvar fore 2på grund av vilken el. vilket el. vilka formelltNollJFRcohyponym1så 3 pengarna tog slut varför de fick av­bryta semesternsedan 1370salubrev utfärdat i Skara av Gudmund Gren (Sankta Annas prebenda)