SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
va´ria substantiv, plur. litet av varje särsk. (i bok­titel) om upp­satser i blandade ämnen allmän kulturbok.sedan 1887av lat. var´ia med samma betydelse, till var´ius ’om­växlande; brokig’