SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1varia´bel substantiv ~n variabler vari·abl·erstorhet som kan an­ta o­lika (tal)värden in­gående i matematiska funktioner e.d. astron.mat.JFRcohyponym2konstant en funktion av två variableri finans­planen preciseras alla upp­tänkliga variablernär man syr segel måste man ta hän­syn till variabler som av­sedd vind­styrka och båtens rätningsmomentäv. om själva beteckningeni ut­trycket 3x + 1 är x en variabeläv.stjärna med föränderlig ljus­styrka äv. betr. värden som inte är kvantifierbaraför fynden har definierats variabler som fyndlager, godsgrupp, bränning och färgberoende variabelmatematisk storhet som förändras som en funktion av an­dra storheteroberoende variabelmatematisk storhet som får förändras fritti viss funktionsedan 1868till 2variabel
2varia´bel adjektiv ~t variabla vari·abl·aresom varierar betr. (graden av) viss egenskap e.d. NollJFRcohyponymföränderligcohyponymväxlandecohyponymombytlig variabla räntorvariabla klimat­förhållandensedan 1632via fra. av medeltidslat. varia´bilis med samma betydelse; till variera