SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
varie´ra verb ~de ~t vari·er·ar1förändras i fråga om (graden av) vissa egenskaper vetenskapl.JFRcohyponymomväxlacohyponymväxla 1cohyponymskifta 3 vädret har inte varierat mycket den senaste månadenspec.vara o­lika stor vid o­lika tid­punkter an­talet besökare varierade från dag till daghan tävlade med varierande fram­gångäv.vara o­lika o­beroende av tiden kvaliteten på potatisen varieraråns bredd varierar mellan 3 och 9 meterelever med varierande bak­grundvariera (mellan ngra)sedan 1527via fra. av lat. varia´re ’skifta färg; förändras’ 2förändra i fråga om (graden av) vissa egenskaper under bi­behållande av grund­typen vetenskapl.grytor är lätta att varieraled­motiven varierades omsorgs­fulltvariera ngt (med ngt)variera konfektensekonfekt sedan 1665Subst.:vbid1-387280varierande, vbid2-387280variering; varians, variation