SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
varje [var`-el.var´-] pronomen var·jesamtliga en­skilda, tagna (och ut­pekade) en i sänder ur viss grupp som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponym2varcohyponymall hon kommer varje dagvarje med­borgare har vissa grund­läggande rättigheteri varje fallsefall 3 i varje tumsetum lite av varjese2lite till varje prisse1pris 2 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenböjnings­form av fornsv. hvar; jfr 2var