SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ve`derstygglig adjektiv ~t veder|­stygg·ligytterst mot­bjudande för sinnena (och ofta moralen) admin.psykol.JFRcohyponymavskyvärdcohyponymvedervärdig det vederstyggliga video­våldetslag­fältet erbjöd en vederstygglig an­blickvederstygglig (för ngn) (att+V)sedan senare hälften av 1400-taletLatinskt-svenskt glossariumfornsv. vidherstyggeliker, till viþerstyggias ’känna av­sky mot ngn’; jfr stygg