SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ve`dervärdighet substantiv ~en ~er veder|­värd·ig·het·enveder­värdig före­teelse särsk. händelse psykol.alla de vedervärdigheter de upp­levde under deportationensedan 1620