SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
verifikation [-∫o´n] substantiv ~en ~er veri·fik·at·ion·enstyrkande av ngts riktighet fil.jur.komm.JFRcohyponymverifikat en verifikation av hypotesenäv.verifierande dokument utgiftsverifikationräkenskaperna var nog­grant förda och försedda med veder­börliga verifikationerverifikation (av/på ngt/SATS)sedan 1632till verifiera