SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
veris´m substantiv ~en ver·ism·enen konstnärlig riktning som vill åter­ge verkligheten så nära som möjligt vanligen i opposition mot romantiska riktningar; särsk. om en riktning in­om litteratur och opera vid sekel­skiftet 1900 litt.vet.musikJFRcohyponymrealism 3cohyponymnaturalism 2 verismens stora namn, så­dana som Mascagni och Puccinisedan 1893av ita. verismo med samma betydelse; till lat. ve´rus ’sann’