SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ver`klighetsnära adjektiv, ingen böjning verk·lig·hets|­närasom nära åter­ger verkligheten admin.allmän kulturlitt.vet.JFRcohyponymverklighetstrogen en verklighetsnära beskrivning av bonde­samhällets om­vandlingäv.som är i nära kontakt med verkligheten en verklighetsnära politik måste bygga på de många människornas upp­levelsersedan 1937