SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ver`ksam adjektiv ~t ~ma verk·samm·are1som arbetar i viss befattning el. funktion Nollhan är ideellt verksamhon var verksam i ett par o­lika styrelserofta äv. om handling e.d., ofta med pregnant inne­börd (av stort arbete e.d.)JFRcohyponymarbetsam 2cohyponymdriftigcohyponym1aktiv 1 hon har levt ett mycket verksamt livNN bi­drog verksamt till segern (adv.)verksam (med ngt/att+V), verksam (som ngn)sedan 17492som har viss (grad av) verkan på ngn el. ngt NollJFRcohyponymeffektiv 1 acetyl­salicylsyra är den verksamma bestånds­delen i många värk­tabletterverksam (mot ngt)sedan 1746