SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ver`ksamhet substantiv ~en ~er verk·sam·het·en1det att vara i arbete arb.JFRcohyponymsysselsättning 1 verksamhetsbegärhon var i full verksamhet redan klockan 7äv. i fråga om organ, redskap m.m.det att vara i funktion eller an­vändning råa grön­saker stimulerar tarmarnas verksamhetsnö­skovlar och spadar sattes i verksamhetsedan 17492mål­inriktat arbete som fort­löpande ut­förs särsk. in­om ramen för organisation arb.samh.JFRcohyponymförrättningcohyponymvärv ungdomsverksamhetpolisens verksamhetbedriva ideell verksamhetupp­sökande verksamhet hos gamlaresultatet av den löpande verksamhetenverksamheten kommer att upp­höra vid års­skiftetverksamhet (med ngt/att+V), verksamhet (som ngn)sedan 1741