SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ver´kstad substantiv ~en el. vard. verkstan, plur. verkstäder verk|­stad·enarbets­lokal som är ut­rustad för hant­verksmässiga konstruktions- eller reparations­arbeten ofta av mekaniskt slag arb.tekn.JFRcohyponymfabrik verkstadsarbetaresnickarverkstadbilen var på verkstadäv. om större an­läggning för teknisk produktionofta i sammansättn. verkstadsindustrien mekanisk verkstadäv. bildligt om (plats för) skapande verksamhetdiktarverkstadskyddad verkstadarbets­plats för personer med o­lika typer av handikapphan jobbar i en skyddad verk­stad där han ut­för snickeri­arbeten ○ äv. bildligtnu fick hon klara sig själv, långt i­från den skyddade verk­stad som föräldra­hemmet erbjöd sedan senare hälften av 1400-taletSkrå-Ordningarfornsv. värkstadher; efter lågty. werkstede med samma betydelse