SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vi`ce adjektiv, ingen böjning v.som kan träda i ordinarie tjänste­innehavares eller funktionärs ställe när han/hon är upp­tagen, ofta äv. med bi­trädande upp­gifter; anv. fram­för högre titlar och i sammansättn. admin.arb.JFRcohyponymställföreträdandecohyponymbiträdande vicepresidentvice ord­förandevice verk­ställande direktöribl. äv. (i sammansättn.) som beteckning på (ett stegs) lägre grad el. rang än den som fram­går av samman­hangeti sammansättn. viceamiralvicekonsulvicekorpralsedan 1633av lat. vic´e ’växlande med’; jfr 1vecka, vikarie, växel