SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vi`dräkning substantiv ~en ~ar vid|­räkn·ing·en(häftig) upp­görelse med mot­ståndare, deras åt­gärder etc. komm.en skarp vidräkningen svidande vidräkning med dopningskulturenen vidräkning (med ngn/ngt)sedan 1855