SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vi`dskepelse substantiv ~n ~r vid|­skep·els·entro på över­naturliga före­teelser dvs. så­dant som inte in­går i (den egna) tidens erkända kunskap el. religion psykol.relig.SYN.synonymskrocksynonymövertro JFRcohyponymfolktro hem­falla åt vidskepelserädslan för svarta katter är rena vidskepelsensedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. vidhskipilse; svenskt ord, besl. med sv. dial. skepas ’bära sig underligt åt’