SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vikt substantiv ~en ~er vikt·en1sällan plur. mått som an­ger den kraft som fordras för att bära eller lyfta ett före­mål ofta ut­tryckt i kilo el. liknande enhet; spec. om en persons vikt ej i fackmässiga fys. samman­hangmått.sport.JFRcohyponymmassa 1cohyponymtyngd 1 viktförlustfödelseviktkroppsviktmaximivikttjänsteviktgå upp i viktgå ner i vikthålla viktengenom att göra korgarna i aluminium har man fått ner vikten väsentligtäv.vikt­system efter engelsk vikti sammansättn. äv.vikt­klass bantamviktflugvikttungvikten vikt (av/på MÅTT)död vikt1vikt av slaktat djurhandelkilo­priset för död vikt var mellan fem och sju kronor 2vikt i last och bränsle som ett far­tyg kan lastas medsamman­lagt hade far­tygen 900 000 ton död vikt i lös viktutan färdig förpackningom varai affären såldes te och kaffe i lös vikt levande viktvikt av levande djurdjuren slaktas när de upp­nått en levande vikt på 108 kilo specifik viktförhållandet mellan vikten av en viss substans och vikten av en lika stor jämförelsesubstansvanl. vattennu­mera ej som term i fys. samman­hang, ersatt av ”densitet”○ äv. bildligthennes bok har hög specifik vikt och hon lyckas säga mycket på litet ut­rymme vara värd sin vikt i guld vara synnerligen värde­fullen riktigt bra logotyp är värd sin vikt i guld sedan mitten av 1300-taletKonung Magnus Erikssons Landslagfornsv. vikt, väkt ’vikt; vägning; våg’; av lågty. wicht ’vägning; vikt’; till 2väga 2före­mål med viss, vanligen nog­grant upp­mätt, vikt anv. för o­lika ända­mål, särsk. vägning men äv. tyngd­lyftning m.m. handel.mått.sport.sesevikt 1 JFRcohyponymtyngd 1 enkilosviktvikterna i mora­klockanhan brukar lyfta vikter på gymmethandels­mannen an­vände falska vikterplacera vikter i hörnen så att duken inte blåser bortsedan 1473Skrå-Ordningar3sällan plur. ställning som kraftigt in­verkande faktor statist.vetenskapl.JFRcohyponymrelevans att motionera är av stor vikt för väl­befinnandetdet är av yttersta vikt att saken snarast ut­redsrektorn betonade vikten av att eleverna fick komma till talsspec. om viss mätbar, i tal an­given grad av in­verkanstatist. m.m.i valutakorgen fick dollarn och euron dubbel viktvikten (av ngt)lägga/fästa vikt vid ngtbehandla ngt som viktigtpartiet fäster stor vikt vid miljö­frågorna sedan 1660