SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vik`ta verb ~de ~t vikt·artill­dela viss grad av betydelse åt vissa faktorer; vid statistiska mätningar e.d. statist.vetenskapl.betyg i matematik, fysik och kemi viktades förr högre än an­dra vid in­tagning till teknisk ut­bildningvikta ngtsedan 1967Subst.:vbid1-390716viktande, vbid2-390716viktning