SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vik`tig adjektiv ~t vikt·ig1som ut­gör en kraftigt in­verkande faktor som inte gärna kan und­varas i visst samman­hang, för upp­nåendet av ngt syfte e.d. admin.komm.JFRcohyponymangelägen 2cohyponymbetydelsefullcohyponymtung 4 ett viktigt papperett viktigt med­delandejag har något viktigt att säga digen strategiskt viktig broNN är en viktig spelare i lagetdet var viktigt för honom att all­tid ha pengar i reservviktig (för ngn/ngt) (att+V)sedan 1521jfr fornsv. viktogher ’tung; full­viktig’; i sin nuv. bet. av ty. wichtig med samma betydelse 2som (på svaga grunder) försöker verka betydelse­full och där­för lätt gör sig löjlig Nollhan är en upp­blåst och viktig typhon har en tendens att göra sig viktigäv. om handling o.d.han tog på sig en viktig minviktig (mot ngn)sedan 1879