SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vin`dspel substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en vind|­spel·etmekanisk an­ordning för upp- eller ned­firning av laster vanligen driven för hand sjö.verkt.JFRcohyponymvinschcohyponym1vind 3 sedan 1688