SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vink`elrät adjektiv ~t vinkel|­rätsom bildar en rät vinkel med viss linje el. visst plan admin.mat.SYN.synonymortogonal ett av borden stod vinkelrätt mot de övriga (adv.)vinkelrät (mot ngt)sedan 1690