SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
violoncell [-lånsel´äv.-låŋsel´] substantiv ~en ~er viol·on|­cell·enett stort, violinliknande stråk­instrument med förhållandevis lågt ton­läge musikSYN.synonymcello JFRcohyponymkontrabas äv. om en orgel­stämmasedan 1855av ita. violoncello med samma betydelse; jfr cello