SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vi´rus substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en vir·us·ettyp av mycket liten mikro­organism som kräver levande celler för sin ämnes­omsättning och fort­plantning och som ger upp­hov till många smittsamma sjukdomar biol.med.JFRcohyponymbakteriehyponymbakteriofag virusinfektioninfluensaviruspoliovirusväxtvirushan drabbades av ett elakartat viruspenicillin biter inte på virusvirus an­griper även bakteriervaccination mot virusofta bildligtdator­virus antivirusprogramdet var något virus i dokumentetsedan 1761av lat. vi´rus ’slem; giftig saft’