SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vision [-∫o´n] substantiv ~en ~er vis·ion·ensynupplevelse utan mot­svarighet i verkligheten psykol.samh.JFRcohyponymhallucinationcohyponymuppenbarelse 1 skräckvisionofta bildligttänkt fram­tida ideal­tillstånd el. i varje fall starkt förbättrat till­stånd JFRcohyponymutopi framtidsvisionen stor­slagen visionvision och verkligheten vision om ett jäm­likt sam­hällepolitikernas visioner om skolanen vision (av/om ngt/SATS)sedan ca 1700av lat. vi´sio med samma betydelse, till vide´re ’se’; jfr provision, revidera, vidimera, visibel, visum, vy Ditt väsen kom mig när i dagens glans blott som en bländande och snabb vision, men närmre under kvällens törnroskrans och närmast som en andedräkt, en ton.Erik Axel Karlfeldt, Höstpsalm (i Hösthorn, 1927); den tilltalade i dikten kan uppfattas som Jesus Vision tillhör de högstämda ord som kommit att användas i mer vardagliga sammanhang. Förr användes ordet mest i uttryck som religiösa visioner, numera måste alla politiker, företagsledare och även mindre chefer ha sina egna visioner. Att högtidliga ord används för att beteckna vardagliga företeelser är oundvikligt även om många kan beklaga att den ursprungliga, upphöjda betydelsen kanske devalveras. Ett par parallellfall är frälst, legend och renässans.