SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vis`pa verb ~de ~t visp·arofta med partikel, särsk.ner, upp bearbeta med upp­repade lätta slag eller snabb om­rörning för att få ngt ordentligt blandat och ofta ock­så luftigt NollJFRcohyponym2röra 6 vispa ner mjölken i smetenvispa upp ägg­vitan ordentligtofta med ton­vikt på resultatetvispa gräddeäv. i fråga om liknande rörelsepropellern vispade runt i vattnetvispa (ner/upp) ngtsedan ca 1520 SOU; 1582 i bet. ’vifta (med svansen)’Peder Månssons skrifter (Nordling)fornsv. vispa; till visp Subst.:vbid1-392615vispande, vbid2-392615vispning