SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
viss`erligen adverb viss·er·lig·endet måste med­ges att det är sant att vanligen följt av en sats som ut­trycker en in­vändning och ofta in­leds med ordet ”men” NollJFRcohyponymförvisso visserligen är det dåligt väder men vi borde än­då gå utsedan 1830jfr fornsv. visselika ’förvisso, med säkerhet’; bildn. till viss, delvis efter lågty. wisseliken med samma betydelse