SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vis`tas verb vistades vistats vist·asuppe­hålla sig (under tämligen lång tid) på viss plats; vanligen för annat syfte än stadig­varande boende NollJFRcohyponymbefinna sig 1cohyponym4vara 1 vistas utom­landshon vistas för när­varande på annan ortäv. utan särsk. syfteuppe­hålla sig vistas utom­husdet var förbjudet för o­behöriga att vistas in­om om­rådetvistas ngnstanssedan 1480Skrifter till Läsning för Klosterfolkfornsv. vistas, bildn. till vist ’vistande, uppe­håll’; jfr hemvist Subst.:vbid1-392697vistande; vistelse