SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vi`taxighet substantiv ~en vit|­ax·ig·het·enen sjukdom hos sädes­slag eller an­dra gräs som kan orsakas av frost, torka, närings­brist, skade­djur m.m. och yttrar sig i att axen blir tomma, tunna och vitaktiga jordbr.sedan 1928