SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vi`tglödga verb ~de ~t vit|­glödg·arhetta upp (ngt) till så hög temperatur att det får en vitaktig ton psykol.tekn.äv. mer el. mindre bildligtden vitglödgade medelhavssolenäv. bildligthennes vitglödgade raserivitglödga (ngt)sedan ca 1750Subst.:vbid1-392846vitglödgande, vbid2-392846vitglödgning