SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vokalise´ra verb ~de ~t vok·al·is·er·ar1ut­föra vokaluttal i sång mindre brukl.musikvokalisera (ngt)sedan 18142an­ge vokaler i konsonantskrift särsk. i semitiska texter språkvet.en vokaliserad textvokalisera ngtsedan 1866Subst.:vbid1-393288vokaliserande, vbid2-393288vokalisering; vokalisation