SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vy substantiv ~n ~er vy·ersyn­intryck vid betraktande av vid­sträckt om­råde NollJFRcohyponymutsikt 1 en stor­slagen vy över staden och dess om­givningaribl. äv. om av­bildning (fotografi, målning e.d.) av ut­siktden vackraste tavlan på ut­ställningen var en vy från Kungsholmen mot Gamla stanäv. bildligtföre­ställning, idé framtidsvyfå vidgade vyer genom resoren vy (från ngt) (mot/över ngt)sedan 1700av fra. vue med samma betydelse, till voir ’se’; jfr déjà vu, vision