SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`grät adjektiv ~t våg|­rätsom har en riktning som är vinkel­rät mot lod­linjens admin.rum.SYN.synonymhorisontell MOTSATSantonymlodrätantonym1vertikal han höll instrumentet i vågrätt lägehan satte en bock under kärran så att den stod vågrätt (adv.)ibl. äv. om konventionellt bestämd riktningden vågräta axeln i koordinat­systemet9 vågrätt i kors­ordet (adv.)sedan 1679