SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
väj`ningsplikt substantiv ~en väj·nings|­plikt·enskyldighet för fordons­förare att lämna före­träde till an­dra for­don el. till gående trafik.fordons­förare har väjningsplikt vid övergångs­ställensedan 1973