SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`lfärd substantiv ~en väl|­färd·enhög levnads­standard och social och ekonomisk trygghet in­om en grupp, ett land e.d. samh.JFRcohyponym3välcohyponymvälstånd välfärdsinrättninggenerell välfärden politik som främjar till­växt, syssel­sättning och välfärdvälfärden tycktes bara gälla dem som var inne i systemetsedan ca 1450Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. välfärdh; bildn. till 1väl och 2fara; jfr färd, ofärd