SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vän`ta sig verb väntade väntat vänt·arvara (tämligen) säker på att komma att upp­leva viss fram­tida händelse e.d. psykol.ekonomin åter­hämtade sig snabbare än någon hade väntat sighon väntar sig ingen tacksamhet i gen­gäldvänta sig ngt/att+V/SATSsedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. vänta sik Subst.:vbid1-892003väntande; väntan