SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
värld [´rd] substantiv ~en ~ar värld·en1helhet som ut­görs av alla före­teelser som existerar, de förhållanden som gäller dem emellan samt de lagar som styr dem dvs. samman­fattningen av hela den om­givande verkligheten astron.fil.geogr.tid.JFRcohyponymuniversumcohyponymverklighet världsalltetvärldsrymdenvärldens skapelsevärldens gångvetenskapens försök att beskriva världenofta om mot­svarande helhet in­om ngt begränsat om­råde; äv. om ngn tänkt, icke-existerande helhetandevärlddjurvärlddrömvärldfjällvärldidévärldsinnevärlden ny värld öppnade sig för honomen värld av skönhets­upplevelserhon lever i sin egen världsärsk. i fråga om de sidor av den om­givande (sam­hälleliga) verkligheten som rör (viss typ av) mänsklig till­varo och verksamhetvärldsbildaffärsvärldenvardagsvärldhemmets världbarnets världute i stora världenge sig ut i världenkomma sig upp i världende lever i helt skilda världarvärlden låg öppen för en duktig studentibl. spec. i fråga om (materiellt in­riktad) livs­föring; ibl. ( i religiösa samman­hang) med klandrande bi­betydelsevärldsmanvärldsvanen man av världden fina världengömma sig undan världenvärldens frestelseräv. för att an­ge tids­periodeftervärldenförr i världenäv. försvagat om till­varon i all­mänheti best. f. sing. komma till världenfå saken ur världenall rätt i världense3rätt 2 den enklaste sak i världensesak 2 den lilla världenden (betydelse­fulla) del av livs­miljön som främst ut­görs av familj, vänner och grannarför att få mer tid till den lilla världen har han gått ner på del­tid den undre världen(samman­fattningen av) kriminella grupperi ett samhälle (el. internationellt)de dömdes för mord efter en upp­görelse i den undre världen (fara) all världens vägseväg 1 för allt i världense2allt hur i hela världenhuruttr. för stark förvåning, ofta klanderhur i hela världen har du tänkt dig att vi ska hinna fram i tid? inte med bästa vilja i världense1vilja inte vara av denna världenha ytterst anmärknings­värda egenskaperen värk som inte var av denna världen inte vara hela världeninte vara så farligtdet är inte hela världen att förlora en match skuggornas världdöds­rikethögt.genom ett orm­bett förpassades Eurydike till skuggornas värld sätta barn till världensebarn 2 vad/hur/vem/var i all världen?jag undrar verkligen vad/hur/vem/varmen var i all världen har jag lagt nycklarna? vår andes stämma i världense1stämma 1 sedan 1000-taletrunristad gravhäll, Visby, Gotland (Gustavson)runform uaralt, fornsv. väruld, värald ’människoålder; värld(en); människorna’; urspr. ett samman­satt ord, besl. med lat. vir´, se viril, och med ålder 2ofta best. f. samman­fattningen av allt existerande om­råde som finns till­gängligt för mänsklig verksamhet e.d.; mest om vår jord men äv. all­männare (inne­fattande världs­rymden och före­teelser i den) astron.geogr.JFRcohyponymomvärld världsomseglingvärldens sju under­verkvår del av världenaktiva idrotts­män världen överrymd­färder syftande till att upp­täcka nya världaräv. med ton­vikt på människans aktiviteter på jordenvärldsberömdvärldshandelvärldsmästarevärldsrekordofta för att an­ge att ngt är ena­stående stort el. bra e.d.i vissa sammansättn. världsformatvärldsklassvärldsstadvärldsutställningi sammansättn. och i genitiv äv. med all­mänt förstärkande betydelsevard.världsbravärldsdåligdetta är världens chansgamla världenEuropa, Asien och Afrikanya världenAmerikatredje världensamman­fattningen av världens u-länderuppochnedvända världen all­män o­redaman kan förvänta sig uppochned­vända världen när en ny chef till­träder sedan förra hälften av 1300-taletUplands-LagenVärlden är så stor, så stor, Lasse, Lasse liten! Större än du nånsin tror, Lasse, Lasse liten.Zacharias Topelius, Lasse liten (i Läsning för barn 5, 1880; med tonsättning av Alice Tegnér i Sjung med oss, mamma 4, 1897)